Cennik usług

Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” sp. z o.o.

 

 

L.P. RODZAJ USŁUGI CENA w EUR
1. Zabezpieczenie przeciwpożarowe (asysta statku pożarniczego) podczas przeładunku materiałów niebezpiecznych oraz wszelkich prac pożarowo- niebezpiecznych.

210,00

za każdą rozpoczętą godzinę

2. Asysta statku pożarniczego z zaporą wraz z nadzorem przeciwpożarowym i przeciwrozlewowym.

210,00

za każdą rozpoczętą godzinę

3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe (asysta statku pożarniczego) przy przeładunku LPG

210,00

za każdą rozpoczętą godzinę

4. Asysta strażaka

22,00

za każdą rozpoczętą godzinę

5. Asysta przeciwrozlewowa z zaporą w gotowości lub z rozwinięciem zapory

105,00

za każdą rozpoczętą godzinę

 

 

Likwidacja rozlewów ropopochodnych, oraz inne usługi specjalistyczne

 

L.P. RODZAJ USŁUGI CENA w EUR
1. Zapora pływająca przeciwrozlewowa kompletna do 220 m.b.

1342,00

za każde rozpoczęte 24 godziny

2. Mechaniczny zbieracz zanieczyszczeń z powierzchni wody (olejów itp.)

1265,00

za każde rozpoczęte 24 godziny

3. Ręczny zbieracz zanieczyszczeń z powierzchni wody

17,00

za każdą rozpoczętą godzinę

4. Pompa głębinowa

17,00

za każdą rozpoczętą godzinę

5. Dyspergent z użyciem opryskiwacza do neutralizacji substancji ropopochodnych na powierzchni wody 13,00 / litr
6. Utylizacja zanieczyszczeń ropopochodnych 2250,00 / m3
7. Nadzór, konsultacje: oficerowie i specjaliści

32,00

za każdą rozpoczętą godzinę

Inne usługi i materiały użyte podczas rozlewu będą odrębnie kalkulowane na podstawie aktualnych cen rynkowych z uwzględnieniem marży.

 

 

Asysty przeciwpożarowe i przeciwrozlewowe od strony lądu

 

L.P. RODZAJ USŁUGI CENA w PLN
1. Samochód gaśniczy

490,00

za każdą rozpoczętą godzinę

2. Samochód rat. chemicznego, technicznego

490,00

za każdą rozpoczętą godzinę

3. Łódź motorowa

450,00

za każdą rozpoczętą godzinę

4. Motopompa

180,00

za każdą rozpoczętą godzinę

5. Przyczepa ekologiczna z wyposażeniem

220,00

za każdą rozpoczętą godzinę

6. Samochód dostawczy

220,00

za każdą rozpoczętą godzinę

7. Działko gaśnicze wodno-pianowe

110,00

za każdą rozpoczętą godzinę

8. Agregat gaśniczy proszkowy AP-250

110,00

za każde rozpoczęte 8 godzin

9. Gaśnica

28,00

za każde rozpoczęte 8 godzin

10. Wąż gaśniczy

28,00

za każde rozpoczęte 8 godzin

11. Damolin

18,00 / litr

12. Armatura wodno-pianowa

45,00

za każde rozpoczęte 8 godzin

 

Poz. 1,2,3,4,5,6 - za każdą rozpoczętą godzinę

Poz. 7,8,9,10,11 - za każde rozpoczęte 8 godzin

 

I. Akcje ratownicze i gaśnicze

Stawki określone w pozycjach od 1 do 11 zwiększone o 50%.

 

II. Usługi dodatkowe:

L.P. RODZAJ USŁUGI CENA w PLN
1. Szkolenie pracownika w zakresie ochrony przeciwpożarowej 55,00
2. Badanie stężeń gazów eksplozymetrem (ważne 24 godz.) 280,00 / cena za jeden zbiornik
3. Ustalenie warunków bezpieczeństwa ppoż. podczas prac pożarowo-niebezpiecznych na statku (wydanie protokołu) 280,00

Inne usługi i materiały użyte podczas rozlewu będą odrębnie kalkulowane na podstawie aktualnych cen rynkowych z uwzględnieniem marży.

 

Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Napisz do nas
Kontakt

Współpracujemy z: