Dezyderat nr 1 (ASW)

Odsłony: 607

Dezyderat nr 1
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz
Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie zmian organizacyjnych funkcjonowania portowych straży pożarnych

uchwalony na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2012 r.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wyraża zaniepokojenie zmianami organizacyjnymi funkcjonowania zakładowych straży pożarnych w portach Gdańsk i Gdynia oraz planami zastąpienia okrętu gaśniczo – ratowniczego „Strażak” jednostkami nieprzystosowanymi do tego typu działań.

Przewodniczący Komisji
/-/ Marek Biernacki