Posiedzenie połączonych komisji

Odsłony: 636

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych 8 październik 2012 r.

23 październik 2012 r. godz. 12.00 - 13.41. Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ochrony przeciwpożarowej w polskich portach morskich, oraz dyskusja