Panorama 2.03.2012 r.

Odsłony: 730

O pikiecie w obronie miejsc pracy i bezpieczeństwa w Porcie Gdańsk w Panoramie Gdańskiej z dnia 3 marca 2012 r.