Odsłony: 1050

Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia.

Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować wyższe płace, lepsze traktowanie, czy korzystne układy zbiorowe pracy.

Zgodnie z zapisem w Ustawie o związkach zawodowych (art. 1 ZwZawU) związek zawodowy określany jest jako dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych

Zorganizowani mają lepiej