75 procent za strajkiem

Odsłony: 961

Przez ostatni miesiąc pytaliśmy członków „S” w całym kraju, jaka ich zdaniem forma protestu jest właściwa wobec arogancji rządu i braku dialogu.

Czytaj więcej

Zamach na prawa pracownicze

Odsłony: 990

W czwartek, 13 czerwca, Sejm przyjął stosunkiem głosów 227 za (PO-PSL i 4 niezależnych), przy 170 głosach sprzeciwu i 10 wstrzymujących się, antypracownicze zmiany w kodeksie pracy.

Czytaj więcej

Protest Solidarności w Szczecinie: Pretensje branży morskiej

Odsłony: 1034

Wczoraj miasteczko namiotowe Solidarności na szczecińskich Wałach Chrobrego zdominowały wystąpienia przedstawicieli przemysłu stoczniowego i branży morskiej. Pojawiło się wiele nowych haseł. "Stocznie, porty zlikwidowali, jeszcze Bałtyku nie sprzedali", "Ministerstwo zdrowia zaleca - jedz śliwki i szpinak, będziesz wielki" itd. Są nowe stanowiska, w tym biuro pracy, biuro porad prawnych czy Krajowej Sekcji Kobiet. Jest też kilka stoisk organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej

Trwa referendum w zakładach pracy

Odsłony: 1107

Trwa referendum w zakładach pracy w Regionie Gdańskim na temat przygotowywanej przez „Solidarność” akcji protestacyjnej przeciwko rządowi. Wszystkie organizacje związkowe otrzymały materiały referendalne, w tym informacje na temat postulatów „S”. Do ZRG spłynęły pierwsze protokoły referendalne. Dotychczas większość związkowców opowiedziała się za strajkiem. Tak np. było w KZ NSZZ „S” Beckmann-Volmer.

Czytaj więcej

ŚMIECIÓWKI antykonkurencyjne

Odsłony: 974

- Powszechność zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, tzw. śmieciówkami wpływa negatywnie na realizację konstytucyjnych uprawnień obywateli i zakłóca uczciwą konkurencję oraz pozwala na uszczuplanie dochodów ZUS – uważają posłowie z sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

Czytaj więcej

CZAS do 17 kwietnia

Odsłony: 991

19 marca Komisja Krajowa po kilkugodzinnej dyskusji przy drzwiach zamkniętych przyjęła uchwałę, w której domaga się wycofania niekorzystnych dla pracowników zmian w kodeksie pracy, a także przedstawienia przez rząd do 17 kwietnia harmonogramu działań zmierzających do realizacji postulatów Związku.

Czytaj więcej

Deficytowe i nadwyżkowe zawody

Odsłony: 1024

Operator automatów spawalniczych to najbardziej deficytowy zawód, w I półroczu 2012 roku w województwie pomorskim. Zawodem najbardziej nadwyżkowym był natomiast ślusarz. Ranking zwodów deficytowych i nadwyżkowych publikuje Wojewódzki Urząd Pracy.

Czytaj więcej