Stażowe nie w minimalnej

Odsłony: 486

Sejm 19 lipca br. przyjął ustawę, dzięki której dodatek za staż pracy zostanie wyłączony z płacy minimalnej. To realizacja postulatu NSZZ „S” i dobra informacja dla wielu pracowników, których wynagrodzenia wzrosną.

Minister rodziny i pracy Barbara Borys-Szopa uzasadniała, że nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która od 1 stycznia 2020 r. wyłącza z niego dodatek stażowy, ma zapewnić bardziej przejrzyste zasady minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotychczas paradoksalnie pracownik z dłuższym stażem pracy i wynagrodzeniem minimalnym może mieć niższą pensję niż nowozatrudniony lub osoba z krótszym stażem. Dzieje się tak, kiedy wynagrodzenie zasadnicze nieuprawnionych do dodatku za staż, kształtuje się na poziomie minimalnego wynagrodzenia, a pracownicy z długoletnim stażem pracy otrzymują taką samą pensję, bo wlicza się do niego wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za staż.

Nowela wprowadza defnicję „dodatku za staż pracy” jako dodatku do wynagrodzenia przysługującego pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia. Do płacy minimalnej, która wg rządu w przyszłym roku powinna wynieść 2450 zł brutto, ten dodatek nie będzie wliczany.

Przedruk: IBIS nr 30
z dnia 24.07.2019