WYBORY w Związku

Odsłony: 1634

Już trzeci miesiąc trwają wybory na nową kadencję 2014-2018 w podstawowych organizacjach związkowych. Do tej pory nowe władze wybrała jedna piąta organizacji, większość z nich to małe i średnie struktury Związku. W dużych organizacjach wybory się już rozpoczęły, ale z powodu dwustopniowej procedury, polegającej na wyborze najpierw delegatów na zebranie zakładowe, którzy ze swego grona wybierają władze organizacji związkowej, potrwa to trochę dłużej. Ostateczny termin zakończenia wyborów w podstawowych organizacjach związkowych mija 31 marca. Do tego czasu powinni zostać wybrani również delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu oraz delegaci na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku.

Jedną z trudności w przeprowadzeniu wyborów jest uzyskanie kworum na zebraniu wyborczym, czyli połowy członków lub delegatów uprawnionych do głosowania. Wiąże się to najczęściej z pracą zmianową lub dużymi odległościami pomiędzy poszczególnymi jednostkami w przedsiębiorstwach. W takich przypadkach jest możliwość przeprowadzenia wyborów z urną, na które jednak trzeba uzyskać zgodę Regionalnej Komisji Wyborczej.

Przypominamy, że wciąż jest możliwość wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym ordynacji wyborczej.

 

IBIS 15 (151) 29 stycznia 2014

Zobacz stronę poświęconą wyborom w związku.